O nas

Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna”

NIP: 844-223-17-52; KRS: 0000251343

Nr konta: 83 9354 0007 0000 0001 3130 0001 Bank Spółdzielczy w Sejnach

Obowiązująca obecnie składka członkowska wynosi 30 zł za rok. W ramach działalności Stowarzyszenia jego Członkowie mają możliwość zamieszczania bezpłatnej promocji swoich ofert turystycznych na naszej stronie WWW.

Działamy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, aktywizujemy społeczność lokalną, promujemy, wspieramy oraz upowszechniamy rozwój turystyki na Sejneńszczyźnie.

Stowarzyszenie powstało 22 grudnia 2005 roku w trakcie realizacji projektu „ Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Północnej Suwalszczyzny – Ziemia Sejneńska”, realizowanego w ramach Schematu Pilotażowego Programu LEADER +. Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” działa na terenie wszystkich gmin Powiatu Sejneńskiego czyli Gminie Sejny, Gminie Krasnopol, Gminie Giby i Gminie Puńsk. Członkami. Członkiem może zostać każdy, komu zależy na rozwoju regionu.

Stowarzyszenie tworzy bazę adresową osób (z terenu gmin: Sejny, Puńsk, Krasnopol i Giby) zajmujących się rzemiosłem regionalnym, agroturystyką oraz kuchnią regionalną. Zajmuje się promocją turystyczną naszego mikroregionu.

2005

Rok
Założenie
Stowarzyszenia

Deklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia

Formularz zgłoszenia oferty turystycznej do promocji na stronie www

Partnerzy Stowarzyszenia „Sejneńszczyzna”

Pogoda