Stowarzyszenie „Kraina Czarnej Hańczy” wypożyczanie żaglówki i deski z żaglem

Stowarzyszenie „Kraina Czarnej Hańczy” wypożyczanie żaglówki i deski z żaglem

Adres | 

Zasady wypożyczenia sprzetu wodnego

Regulamin korzystania ze sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia Kraina Czarnej Hańczy.

Ze sprzętu mogą korzystać członkowie stowarzyszenia oraz osoby nie będące członkami stowarzyszenia. By uzyskać środki na utrzymanie sprzętu i eksploatację, korzystanie będzie częściowo odpłatne. Podpisywana umowa na korzystanie ze sprzętu reguluje warunki na jakich udostępniany będzie sprzęt. Opłaty za korzystanie ze sprzętu zostały ustalone w następującej wysokości:

I. Korzystanie z łodzi żaglowej Omega przez członków stowarzyszenia:

 1. Za dzień korzystania – 50 zł
 2. Za godzinę korzystania – 10 zł
 3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

II. Korzystanie z łodzi żaglowej Omega przez osoby nie będące członkami stowarzyszenia:

 1. Za dzień korzystania – 100 zł
 2. Za godzinę korzystania – 20 zł
 3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

III. Korzystanie z deski z żaglem przez członków stowarzyszenia:

 1. Za dzień korzystania –25 zł
 2. Za godzinę korzystania – 5 zł
 3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

IV. Korzystanie z deski z żaglem przez osoby nie będące członkami stowarzyszenia:

 1. Za dzień korzystania – 50 zł
 2. Za godzinę korzystania – 10 zł
 3. Jest możliwość indywidualnej negocjacji cen w przypadku dłuższych terminów korzystania ze sprzętu.

Zasady korzystania z łodzi żaglowej Omega:

 1. W przypadku korzystaniaokreślonego w godzinach – na akwenie na którym zwodowany jest sprzęt.
 2. W przypadku korzystania określonego w dniach jest możliwość przewiezienia sprzętu na inny akwen po wcześniejszym powiadomieniu osoby odpowiedzialnej za sprzęt. Transport sprzętu został ustalony w wysokości 25zł + 3 zł za km.
 3. Ewidencję korzystania z łodzi prowadzi osoba wyznaczona przez prezesa.
 4. Wzór umowy na korzystanie z łodzi stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Zasady korzystania z deski z żaglem:

 1. W przypadku korzystaniaokreślonego w godzinach – na akwenie na którym zwodowany jest sprzęt.
 2. W przypadku korzystania określonego w dniach jest możliwość przewiezienia sprzętu na inny akwen po wcześniejszym powiadomieniu osoby odpowiedzialnej za sprzęt. Transport sprzętu został ustalony w wysokości 25zł + 3 zł za km.
 3. Ewidencję korzystania z deski z żaglem prowadzi osoba wyznaczona przez prezesa.
 4. Wzór umowy na korzystanie z deski z żaglem stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Pobierz wzór umowy

Kontakt

Sejneńszczyzna

Adres

ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny

Telefon

 

604 920 602  tel.