Stowarzyszenie „Sejneńszczyzna” w ramach działań na poprawę atrakcyjności turystycznej naszego regionu będzie realizowało projekt grantowy pt. „Wakacje z kinem plenerowym na Sejneńszczyźnie” w ramach projektu grantowego pod nazwą: „Projekty parasolowe skierowane na wsparcie dzieci i młodzieży” realizowanego przez Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńską” Lokalną Grupę Działania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (nr umowy 00801-6935-UM1021157/20).

Pomimo tytułu ograniczającego teren wydarzeń do Sejneńszczyzny, jego realizacja będzie obejmowała Gminy z terenu Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńskiej” Lokalnej Grupy Działania. W chwili obecnej trwają uzgodnienia, co do miejsc i terminów realizacji 8 projekcji filmów o wyniku, których informować będziemy na naszej stronie na bieżąco.

Dodatkowo nasze stowarzyszenie jest partnerem w 3 projektach realizowanych przez Fundację Wigry Pro:

  1. W ramach projektu „Polska-Ojczyzna Bohaterów” przeprowadzimy projekcję 3filmów o tematyce niepodległościowej dofinansowanych ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach PD „Niepodległa”
  2. W ramach projektu „Polska-I Jej Bohaterowie” przeprowadzimy projekcję 2 filmów o tematyce niepodległościowej dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku
  3. W ramach projektu „Wigierskie Warsztaty Fotograficzno-Kulinarne” przeprowadzimy projekcję 1 filmu dofinansowanego ze środków Programu Narodowego Centrum Kultury.

 

Terminy i miejsca realizacji będą widoczne w naszym kalendarium wydarzeń.

Tablica info do Grantów 3 Kino